Minél korábban éljük meg az alkotás örömét, annál sikeresebb életet élhetünk.

Kigondolni, megtervezni, megalkotni olyan állomások, melyek az alkotás öröméhez vezetnek.

Akkor élheted boldogan életed, ha a munkádat örömmel végzed.

A munkatevékenység az a dolog, mellyel az ember emberré lett.

A munkatevékenység az a dolog, mellyel az ember emberré lett.

Nov 13

Hírlevél funkció

Kedves Levelező kör!

Útjára indítjuk azt a hírlevelet, melyben szeretnénk minél nagyobb és szélesebb körben terjeszteni a környezetünkben lévő növények élettani és kulináris hatásait mindennapi életünkre.

Szándékaink szerint havonta egy alkalommal küldünk híranyagot, amit mindenki saját belátása szerint használhat. Nem titkolt szándékunk, hogy iskoláinkban jöjjenek létre olyan iskolakertek, ahol a nevelők és a tanulóink megismerhetik és gyakorolhatják az aktuális agrotechnikai és növénytani ismereteket.
A levelező körünk egyelőre ennyi tagot számlál, azonban buzdítok mindenkit, hogy szélesítsük e kört.
Mindenkinek sok új és hasznos ismeretet és időtöltést kívánok, várom a levelező társak véleményét.

 

A hírleveleket honlapunk jobb oldalán érhetik el!


Az első hírlevél anyagának döntő többségét Dudás Anikó állította össze. Köszönjük!

Hám László
Lernigo kft
70-425-2681

Szórólap

Szorolap 1